Obecně závazné vyhlášky
Přehled obecně závazných vyhlášek  Více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 ZE DNE 5.12.2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003 a vyhláška 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   ...Více
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2003 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  ...Více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   ...Více