VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE - 5. a 6.října 2018
INFORMACE VOLIČŮM A VOLEBNÍM STRANÁM  ...Více

Veřejná vyhláška
Oznámení vlastníkům lesních pozemků   ...Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÁLÍN
Zasedání zastupitelstva obce Tálín se koná ve středu 11.7.2018 od 19 hodin v sále Tálínské hospody  ...Více

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů

GDPR - Oznámení o výkonu pověřence na ochranu osobních údajů

Závěrečný účet obce za rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2017  ...Více
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2017  ...Více
Rozvaha k 31.12.2017  ...Více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017  ...Více
Příloha k 31.12.2017  ...Více
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017  ...Více
Finanční vypořádání dotací za rok 2017  ...Více

Rozpočtová opatření 2018
Rozpočtové opatření č. 4  ...Více
Rozpočtové opatření č. 3  ...Více
Rozpočtové opatření č.2  ...Více
Rozpočtové opatření č. 1  ...Více

Informace DSO Písecko
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů  ...Více

Informace DSO Blanicko-Otavského regionu
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů  ...Více

Informace pro veřejnost-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetku
Informace pro veřejnost  ...Více
Seznam vlastníků  ...Více

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU K DANI Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2018

Výroční zpráva obce Tálín o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999
Výroční zpráva za rok 2017  ...Více

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Z důvodu nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů nebudou od 25.5.2018 zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Tálín na webu uveřejňovány.  
Do zápisů je možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v Tálíně v úředních hodinách 

Schválený rozpočet
Oznámení o zveřejnění  ...Více
Schválený rozpočet na rok 2018  ...Více
Schválený rozpočet obce na rok 2017  ...Více

Střednědobý výhled

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MĚSTU PROTIVÍN reg.č.201501/inv - na projekt Čerpací stanice a vodovodní propoj pro tlakové pásmo vodovodu Žďár, Tálín  ...Více