INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU K DANI Z NEMKOVITOSTÍ V ROCE 2018

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Výsledky volby v obci Tálín - I. kolo  ...Více
INFORMACE VOLIČŮM A VOLEBNÍM STRANÁM  ...Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÁLÍN
Zasedání zastupitelstva obce Tálín se koná ve středu 20.prosince 2017 od 18:00 hod v Tálínské hospodě.  ...Více

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 25.10.2017  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 9.8.2017  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 24.5.2017  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 10.5.2017  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 15.2.2017  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 14.12.2016  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 12.10.2016  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 13.4.2016  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 24.2.2016  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 9.12.2015  Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 24.6.2015  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 11.2.2015  ...Více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tálín dne 7.1.2015  ...Více

Závěrečný účet obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016  ...Více
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016  ...Více
Rozvaha k 31.12.2016  ...Více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016  ...Více
Příloha k 31.12.2016  ...Více
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  ...Více
Finanční vypořádání dotací v roce 2016  Více

Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtové opatření č. 10  ...Více
Rozpočtové opatření č. 9  ...Více
Rozpočtové opatření č. 8  ...Více
Rozpočtové opatření č. 7  ...Více
Rozpočtové opatření č. 6  ...Více
Rozpočtové opatření č. 5  ...Více
Rozpočtové opatření č. 4  ...Více
Rozpočtové opatření č. 3  ...Více
Rozpočtové opatření č. 2  ...Více
Rozpočtové opatření č.1  ...Více

Informace DSO Písecko
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtovaných dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtovaných dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtovaných dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtovaných dokumentů  ...Více
Oznámení o zveřejnění rozpočtovaných dokumentů  ...Více
Zvejňování dokumentů  ...Více

Výroční zpráva obce Tálín o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999
Výroční zpráva za rok 2016  ...Více

Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce na rok 2017  ...Více

Informace DSO Blanicko-Otavského regionu
Oznámení o zveřejnění  ...Více
Zveřejnění rozpočtových dokumentů  ...Více
Rozpočtové opatření č. 2  ...Více
Rozpočtové opatření č. 1  ...Více
Rozpočtové dokumenty-zveřejnění  ...Více
Závěrečný účet za rok 2016  ...Více
Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016  ...Více
Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016  ...Více
Příloha k 31.12.2016  ...Více
Rozvaha k 31.12.2016  ...Více
Výkaz zisku ztráty k 31.12.2016  ...Více
Rozpočet DSO na rok 2017  ...Více
Střednědobý výhled 2018-2019  ...Více

Střednědobý výhled

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MĚSTU PROTIVÍN reg.č.201501/inv - na projekt Čerpací stanice a vodovodní propoj pro tlakové pásmo vodovodu ®ďár, Tálín  ...Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE - 10. a 11.října 2014
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014  ...Více
Zápis o výsledku hlasování  ...Více