Obsah

Zpět

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce - GDPR

*****  Osobní údaje jsou v zápisech zastupitelstva obce v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, anonymizovány. V plném znění jsou zápisy v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupné k nahlédnutí na Obecním úřadě Tálín.

Vyvěšeno: 25. 5. 2018

Zpět