Obsah

Historie obce

Obec Tálín leží v půvabné jihočeské krajině na břehu Tálínského rybníka s rozlohou 52 ha. Rybník má dvě hráze – na jižní a západní straně, zpevněné staletými duby. Uprostřed rybníka je malý ostrůvek. První zmínka o Tálínském rybníku je z roku 1515 ve smlouvě mezi Ondřejem Sedleckým z Tálína a protivínskými poddanými ze vsi Žďáru. Dnes rybník obhospodařuje Školní rybářství Protivín. Přestože se jedná o rybník chovný, který není určen k rekreaci, je turisty hojně navštěvován. V létě za účelem koupání, na podzim při výlovu rybníku. Výlov probíhá zpravidla jedenkrát za dva roky a je spojen s prodejem živých ryb a ochutnávkou rybích specialit. Tálínský rybník je znám především ze zlidovělé písně „Už se ten Tálínský rybník nahání“. Složili ji dva zamilovaní mládenci z nedalekých Maletic, kteří chodili za dcerou tálínského baštýře. Je tomu již necelých dvě stě let.

Historie obce Tálín sahá až do 13. století. První písemná zmínka o obci pochází ze 6.dubna 1253, kde v listu českého krále Václava I. je obec Tálín vzpomínána jako ves Talina, kdy zde stál Talův dvůr a tvrz v majetku řádu křížovníků. Během staletí měnila obec i tvrz Talina své držitele. Nejvýznamnějšími byli královské město Písek, Hlubocké panství a od r. 1711 Schwanzenbergové až do roku 1918.

V minulosti vedla přes obec Tálín tzv. solná stezka. Sůl se převážela koňskými potahy. Dopravci soli nocovali v Tálíně v zájezdním hostinci „Na spáleništi“. Nacházel se v severní části obce.

V obci se nenachází žádná historicky cenná památka. Zachovala se pouze kaplička svatého Václava z roku 1906.

K obci Tálín náleží i osada Kukle, ležící na východ od obce pod Píseckými horami. V současné době má obec 170 obyvatel. Ani naší obci se vylidňování nevyhnulo. Ještě v roce 1960 tu žilo 315 obyvatel.


V obci se nachází obecní úřad, obecní knihovna, pošta, prodejna smíšeného zboží a restaurace, která nabízí občerstvení po celý den. Jediné soukromé ubytovací zařízení má kapacitu pěti lůžek.

Turisty vyhledávaná je v obci také unikátní soukromá sbírka kaktusů a bonsají RNDr. Rudolfa Slaby.

Vzhledem ke vhodným přírodním podmínkám se v Tálíně každoročně v měsíci červenci pořádá oblíbený „Tálínský triatlon“ s hojnou účastí závodníků. Na konci září se zde koná tradiční Václavská pouť.

Obec má výhodnou polohu. Je křižovatkou cest Písek – Protivín – Týn nad Vltavou a proto je vhodným výchozím místem k pěší turistice a cykloturistice. Značená cyklotrasa prochází osadou Kukle dále do Píseckých hor.