Obsah

Vyhlášky obce

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Tálín č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tálín

OZV 1-2015.pdf Staženo: 208x | 30.07.2018

Obecně závazná vyhláška obce Tálín č. 2/2015, o místních poplatcích

OZV 2-2015.pdf Staženo: 201x | 30.07.2018

Stránka

  • 1