Obsah

Současnost obce

Obec Tálín leží v okrese Písek v půvabné jihočeské krajině na břehu Tálínského rybníka s rozlohou 52 ha. Rybník má dvě hráze – na jižní a západní straně, zpevněné staletými duby. Uprostřed rybníka je malý ostrůvek. První zmínka o Tálínském rybníku je z roku 1515 ve smlouvě mezi Ondřejem Sedleckým z Tálína a protivínskými poddanými ze vsi Žďáru. Dnes rybník obhospodařuje Krajské školní hospodářství České Budějovice se sídlem v Protivíně a je majetkem Jihočeského kraje.Přestože se jedná o rybník chovný, který není určen k rekreaci, je turisty hojně navštěvován. V létě za účelem koupání, na podzim při výlovu rybníku. Výlov probíhá zpravidla jedenkrát za dva roky a je spojen s prodejem živých ryb a ochutnávkou rybích specialit. Tálínský rybník je znám především ze zlidovělé písně „Už se ten Tálínský rybník nahání“. Složili ji dva zamilovaní mládenci z nedalekých Maletic, kteří chodili za dcerou tálínského baštýře. Je tomu již necelých dvě stě let.Obec má celkem 170  obyvatel, z toho jich 146 žije v Tálíně a 24  v Kuklích.  Rozloha katastrálního území obce je 420 ha. Tálín je známý především podle zlidovělé písně „Už se ten Tálínskej rybník nahání“.

V Tálíně  se nachází obecní úřad, obecní knihovna s připojením na internet, pošta a hospoda. Dopravní obslužnost je řešena autobusovou dopravou. Zemědělské pozemky v katastru obce obhospodařuje Zemědělské družstvo Oseva Žďár.

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí  Blanicko-Otavského regionu, Svazku obcí regionu Písecko a Místní akční skupiny Vodňanská ryba.

Obec Tálín patří k nejmenším obcím a tomu odpovídá také nízký rozpočet. I přesto, že obec disponuje malými finančními prostředky, došlo od roku 1990 k velkému rozvoji obce. Velký význam pro obec mělo odkoupení budovy Tálínské hospody od spotřebního družstva Jednota v roce 1993. V posledních letech je postupně  modernizován vnitřní i venkovní vzhled hospody tak, aby poskytovala kvalitní zázemí pro veškerý veřejný život v obci, především pro pořádání  kulturních a sportovních akcí.

V roce 2002 byl uveden do provozu veřejný vodovod v Tálíně napojený na vodárenskou soustavu Římov. Od roku 2003 do současnosti bylo zrealizováno několik významných projektů.  Proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy obecního úřadu, která byla dokončena vybudováním dvou nájemních bytů v I.poschodí budovy.  Na návsi bylo vybudováno dětské hřiště, volejbalové hřiště a oploceno hřiště na malou kopanou. Obec má bezdrátový  místní rozhlas. Byly opraveny kapličky v Tálíně i v Kuklích. V roce 2008 byly zahájeny rozsáhlé úpravy  tálínské návsi. Postupně byly realizovány opravy chodníků, vybudovány cesty pro pěší, postavena nová lávka  přes Tálínský potok a provedeny výsadby nové zeleně. Celkem bylo v obci postupně vysázeno 45 nových stromů a téměř 3000 keřů. Komplexní úpravy návsi byly dokončeny v roce 2011 zcela zásadní rekonstrukcí požární nádrže před obecním úřadem do podoby okrasného rybníka s dřevěným vyhlídkovým molem. Postupně ve 4 etapách byly provedeny opravy místních komunikací v Kuklích, kterým předcházelo vyřešení vlastnictví pozemků pod nimi.  Významnou akcí byla v roce 2017 výstavba nové požární zbrojnice. V nedávné době byla také provedena výměna  světel veřejného osvětlení za úsporná svítidla.

NÁKLADY OBCE NA REALIZOVANÉ PROJEKTY byly letech 2000 – 2018 celkem 26 milionů Kč, z toho získané dotace a dary činily 15 milionů Kč.

 

Kultura, sport, odpočinek

Tálínská náves poskytuje možnost vyžití a odpočinku pro všechny věkové  skupiny obyvatel a návštěvníků obce. Nachází se zde dětské hřiště, volejbalové a fotbalové hřiště i místa k posezení uprostřed zeleně. Okolní přírodní podmínky dávají možnost vyžití v průběhu celého roku - v létě koupání, cyklistika, turistika, v zimě pak bruslení, sáňkování, běžkování.  Obcí prochází značená cyklotrasa, která vede z Tálína přes osadu Kukle do Píseckých hor.

Turisty vyhledávaná je v obci také unikátní soukromá sbírka kaktusů a bonsají RNDr. Rudolfa Slaby.

Obec společně s místními spolky pravidelně pořádá řadu kulturních akcí -  dětské maškarní bály, oslavy dne dětí, loučení s prázdninami, mikulášské nadílky, obecní bály, posezení při harmonice, letní taneční zábavy před  hospodou, divadelní představení, soutěže Tálínské foto a Tálínský moučník, tvořivé dílny pro děti i dospělé, besedy, setkání  důchodců a tradiční Václavskou pouť.

Za tyto aktivity získala obec Tálín významná ocenění v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje

- r. 2010  Modrá stuha za společenský život

- r. 2012  Bílá stuha za práci s mládeží

 

Tálínský triatlon

Občanské sdružení Triatlon team Tálín bylo založeno v roce 1999 se zaměřením na mládež a sportovní pořadatelskou činnost. Ve spolupráci s obcí oddíl každoročně pořádá seriál závodů „Sport Tálín“ –  duatlon, triatlon a běžecké závody. Nejvýznamnější je  „Tálínský triatlon“,  který se skládá z několika závodů pro dospělé, děti i vozíčkáře a je součástí Jihočeského poháru v triatlonu. V roce 2019 se konal již 25. ročník.