Obsah

Památky

Kaplička sv. Václava na návsi v Tálíně

Přibližně čtvercového, avšak rozčleněného, půdorysu, zdobená rustikou a pilastry. Vchod a okna jsou obloukovitě sklenutá, nad okny a vchodem jsou trojúhelné štítky. Jehlancová střecha je zvrcholena zvoničkou.

Kaplička sv. Václava na návsi v TálíněKaplička sv. Václava na návsi v TálíněKaplička sv. Václava na návsi v Tálíně